Mia/Methods 23.1.2019

From XPUB & Lens-Based wiki

Go back to Mia's page

This is the page for a full text on my focal camera project (from notes written during the process of making - on the wiki in section Focal camera)

1. Slovene version of the text

DIY FOTOAPARAT (delovni naslov)

Z diy fotoaparatom raziskujem razmerje fotografija – risba ter razkorak med navidezno objektivnostjo in subjektivnostjo podobe. Kamera ustvarja podobe, ki so v resnici fotografije, spojene z risbami ali besedilom neposredno med nastajanjem negativa (in ne pozneje v temnici kot večkratno osvetljevanje in plastenje). Gre za kolaž, ki se zgodi že v napravi sami. Končni rezultat je nepredvidljiv, saj kamera nima iskala, kar otežuje natančno kadriranje, poleg tega pa je zaklopa prožen ročno, kar pripelje do variiranja v času ekspozicije. Zgradba kamere omogoča neprestano prilagajanje in spreminjanje orodja glede na potrebe ustvarjalca. Tako lahko zamenjam risbe z novimi, z natisnjenimi vzorci besedilom itd.

Spajanje risbe s fotografijo se zgodi s pomočjo prozorne folije, ki leži neposredno pred filmom v kameri. Na to folijo na licu mesta lahko s flomastrom narišem motiv, jo potegnem v aparat na določeno pozicijo in posnamem fotografijo. Tako nastane negativ, ki združuje prizor iz okolice ter tam ustvarjeno risbo. Ustvarjalni proces je torej prežet z naključjem tudi na vsebinski ravni, saj je popolnoma nadzorovano prekrivanje podob praktično nemogoče.

Nastala serija fotografij se razpira od zelo abstraktnih do ostrejših razpoznavnih podob. V prvih sta risarska in fotografska plast neberljivo staljeni v sence, oblike in madeže, kot bi fotografija bledela in pred našimi očmi izginjala v nerazpoznavne odseve. Na drugi strani so temnejše, ostrejše podobe, večinoma ujete v okroglo vinjeto, na katerih so prizori iz urbanega okolja, spojeni z madeži in risarskimi potezami, ki so povečini abstraktne. Geometrijski obrisi arhitekture so v kontrastu z organskimi madeži risarskih oziroma slikarskih potez. Z višjim kontrastom in povečanimi gestami podobe zadobijo strašljivo ter temačno vzdušje in spominjajo na mesto, ki so ga zajeli duhovi ali pošastna bitja.

Projekt Diy kamera na eni strani zajema snovanje ter izdelavo aparata – orodja za ustvarjanje podob – in na drugi strani z njim nastale podobe. Lesen fotoaparat je ročno narejena naprava za analogno fotografiranje na film srednjega formata. Sprva se postavlja vprašanje, čemu sploh izdelati fotoaparat lastnoročno, ko pa je trg preplavljen s kopico tovrstne opreme vseh ravni in cenovnih razredov. Toda kljub izjemno široki izbiri mi je lastnoročna izdelava kamere omogočila specifične lastnosti nastalih podob ter naprave same, takih karakteristik pa serijska oprema ne nudi. Diy pristop pa je tudi odziv na hiter razvoj fotografske tehnologije, ki se pokaže kot problematičen. Kamere postajajo vse bolj zapletene in kompleksno zgrajene, saj jih načrtujejo strokovnjaki z izjemno specifičnim in znanjem. Na drugi strani je množica uporabnikov, ki, najsi bodo še tako dobri profesionalci, ne morejo do potankosti razumeti ustroja svojih kamer, kvečjemu le njegov uporabniški, tvorni del. Kamera se izkaže za selektiven aparat z neštetimi funkcijami in parametri, s katerimi fotograf upravlja, toda mnoge funkcije so v napravo vgrajene na način, da so aktivirane avtomatsko ali celo brez uporabnikove vednosti. Zapletenost in kompleksnost sodobne (zlasti digitalne) opreme tako privede do tega, da se kamera izkaže za ne-transparentno orodje. Zgradba Diy fotoaparata pa je poenostavljena na osnovno raven – leča, zaslonka, zaklop in film. Tako je delovanje aparata bolj jasno in razložljivo, čeprav ne smemo zanemariti, da fotoaparat že sam po sebi ustvarja podobe na specifičen selektiven način in tako končna podoba nikoli ne more biti objektivni posnetek realnosti.

2. English version: Drawing-camera (Risbaparat)

With the hand-made photo camera I explore the relation between drawing and photography and seeming difference between objectivity and subjectivity of the image. Works made with this camera are actually photographs that merge with drawings directly in the process of exposing the film. It is a collage that happens in the machine itself. Right at the spot where I want to photograph, I draw a composition onto a plastic foil, using different markers, then I slide it in the camera and take a picture. Thus, we get a negative which combines a scene from my surroundings with a drawing made at that very place. Creative process of making is therefore intertwined with the chance principle. In terms of presentation, I find it important that apart from the photographs, the camera as an object is on display as well. It tells the viewer about the process of making the pictures and is therefore a key step to the outcome.

On one side, the project includes planning and making of the wooden camera -a tool to produce images - and on the other, it encompasses those images as an outcome. The question arises, why I would like to make my own camera in the first place, since the market offers such a wide range of attractive equipment. Nevertheless, hand-making enabled me to build specific characteristics which produce unique effects of the images I could never achieve with serially manufactured tools.

DIY approach is also a response to extremely fast development of photographic technology, which actually reveals as problematic. Photographic cameras are becoming exceedingly complicated and thus non-transparent tools. Users can fully understand only their productive aspects, while the structure remains covert. In contrast to that, the structure of Drawing camera is streamlined, keeping its operation clear and explicable. But we should not disregard the fact that any camera, before all else, produces images in a specific, selective way. Thus the ultimate image can never be an objective registration of reality.