The Clown Script

From XPUB & Lens-Based wiki
Revision as of 15:18, 10 December 2021 by Garvan (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
 • Is mise Gravy agus ta me an fear grinn.

I am Gravy and I am a clown

 • Nil me abalta ag caint bearla nios mo

I am not able to speak english anymore

 • Is teanga fhuilteach í an Béarla

English is a bloody language

 • it is not that people dont understand me it is that i dont want to understand anything
 • Is aoibhin liom na scannain

I love the movies

 • ta an cearta telefis seo go hálainn

this television program is beautiful

 • Tir gan teanga tir gan anam

a nation without a language is a nation without a soul

 • An té nach bhfuil láidir ní foláir dó bheith glic.

He who is not strong has to be clever

 • Is breá liom dul ag rothaíocht

I love to go cycling

 • An turas na Fhraince an comortas is fear liom.

The tour de france is my favourite competition

 • Is é mo rothar mo chara is fearr

My bike is my best friend

 • is breá liom éin, tá cónaí orthu ina ndomhan féin, déanann siad cuma éasca air

I love birds, they live in their own world, they make it look easy

 • Ba mhaith le daoine áirithe gach rud a bheith ar eolas agam ach níor mhaith liom rud ar bith a thuiscint

Some people want to figure out everything but I want to understand nothing