Internet Relay Chat

From XPUB & Lens-Based wiki
(Redirected from IRC)

wikipedia:Internet Relay Chat

Servers

As free software, anyone can download and run IRC server. In addition, there are many public IRC servers where you can create your own channels.

Public IRC: http://quakenet.org, http://freenode.net

Clients

IRC Clients

 • Pidgin

Browser Plugins

Web IRC Interfaces

 • [Kiwi IRC] a free javascript/web based IRC client
<Derp>  _____ _____ ______ _______  ________     __   _____ _______ 
<Derp> | __ \_  _| ____|__  __| |___ /\ \    / /\  | __ \__  __|
<Derp> | |__) || | | |__   | |    / / \ \ /\ / / \ | |__) | | |  
<Derp> | ___/ | | | __|  | |   / /  \ \/ \/ / /\ \ | _ / | |  
<Derp> | |  _| |_| |____  | |   / /__  \ /\ / ____ \| | \ \ | |  
<Derp> |_|  |_____|______| |_|  /_____|  \/ \/_/  \_\_| \_\ |_|  
<Derp> __ ___ ___ ___  __     _ __ ___ 
<Derp> )_) ) )_  )   / \ X / /_) )_) ) 
<Derp> / _(_ (__ (   /_ \/ \/ / / / \ (  

<Derp> o--o o-O-o o--o o-O-o   o---o o    o  O o--o o-O-o 
<Derp> |  |  |  |   |     / |    | / \ |  |  |  
<Derp> O--o  |  O-o  |    -O- o  o  o o---oO-Oo  |  
<Derp> |    |  |   |    /   \ / \ / |  || \  |  
<mennomarlon> ..
<Derp> o   o-O-o o--o  o    o---o  o  o  o  oo  o  o  
<source>

== Using in python ==

* [http://pypi.python.org/pypi/irc irc] library for python

=== Creating a bot in python ===
<source lang="python">
...

ASCII Art Inspirations

<joak> ok
<DerKaizer>            o     _    _      _
<DerKaizer>      _o    /\_   _ \\o   (_)\__/o   (_)
<DerKaizer>     _< \_   _>(_)  (_)/<_    \_| \   _|/' \/
<DerKaizer>     (_)>(_)  (_)      (_)   (_)    (_)' _\o_
<Derp> ▄██████████████▄▐█▄▄▄▄█▌
<Derp> ██████▌▄▌▄▐▐▌███▌▀▀██▀▀
<Derp> ████▄█▌▄▌▄▐▐▌▀███▄▄█▌
<Derp> ▄▄▄▄▄██████████████▀
+------------------------------------------------------------------------------------+
|.........lolollccllllllcccccc::;;;;;;:cclc:::::::::::::::::::::::::ccccccccccccccccl|
|.........lolool,...'',;:cccllcccc::;,'..''''',,;:::::::::::::::::cccccccccccccccllll|
|.........lolool,............',;;,''........... ...';::::::::::ccccccccccccccclllllll|
|.........looooo;......................................',;:::ccccccccccccccllllllllll|
|........'loodoo;...................................... .;:cccccccccccclllllllllllll|
|........'ododdo;........................'''..............,;:cccccccccclllcccccccccc:|
|........'ododdo;....................''.',;'............. ..'';:cccccllccc:;:ccccccc:|
|........'ododdd;..................'''',;:c:,.....',;;,.........;ccllccc:ccc:ccccllll|
|........'oddddd;.................''',,;:cc:,',:::ccc:;,'.......';cclccc::looodoooddd|
|........,dddxdd;.............''.',,,;;;:clc:;cddxxxxxxl;'... ..,:cllccc:;loddddddddd|
|........,dxdxxd:......... ..'''.',::cldxxxxdld00KK00Od:;:;''..',:clcccc:;ldddooooooo|
|........,dxdxxd:...... ...,,'''';cloddxxkkkOOk0KKK0Oxxdddolc;;:;:cllccc::ldoolodooll|
|........;xxxxxx:'..... ..;;,''',coodxxxxkkOO0K00KKKKKK0OOkdc;,,,,:llccc::lddoloxxl'.|
|........;xxxxxx:..... .;;,,''':oddxxxxxkkOO00KKKKKKKKK0Oxo;,'...':llcc::oddoldxko..|
|........;xxxkxx:.... .,;;;''.,ldxxxxddxxkOOO0000KKKK000ko:,''....,clcc::odddodkko..|
|........;xxxkxx:.... .;;;;''.;clooddoodddxkkO0000KKK000Oo,'......,llcc::odddodkkl..|
|........:xxxkkx:...  .,,'....'';;:lddooc::ccccldxk000000k:'..',..clllc::odddodkko..|
|........:xkxkkx:.'.. .'''......',,;lxkkdlc:;;,,;:ldkO0000d,..cxocllllc:cddddodkkl..|
|........:xkxkkx:.... .;;'','',,;;;;cdO0Okxocc::cloodk0K00x:,'lddollllc:cddddoxkkl..|
|........:kkkkkk:......';:::cccccc::;:oO000OOkxdxkO0KXXKKK0Ooc::oxollllc:cddddoxkkl..|
|........:kkkkkk:.'....':::clooooc::;:ok00KK00OOO000KKXKKK00xol:cdollllc:cddddoxkkc..|
|........:kkkkkk:.'.....;:cllooolc:;;cdk0000OkkOOO00KKKKKK0Okdoclclolllc:cdxddoxkkc..|
|........:kkkkkk:.'.....,::cllllc:;;:ldkK0000xdodxkO0KKKKK00kxdlcclolllc:cdxddoxkkc..|
|........:kkkOkk;.''....'::cccc::;;,,cloxxxkOOkxlcldkO00K000kdl:cloolllc:ldxddoxkk:..|
|........:kkkOkk:.''..'..;::::;::;,,',;:ldxxxxxxxoc;ldk00000oc::loooollc:ldxddoxOk:..|
|........:kkkkkk:.''..'..,::c;'',,,,,;clolodxxkxolocodkO000xlcclooooollc:ldxddoxxdlll|
|........:kkkOkk;..'.....';:c:;;,,',,;::clllooddxOkxOOOO00koooooooooollc:lxxxdddddddd|
|........ckkkOkk;...'.....';:clc::,,,;:clodxkO000OOkOOOOOkoooooooooooll::lxxxxxxxxxxx|
|........ckkkOkk,...'.....'',;:::::;;:cclodxO0000OOOOOOOOxlooooooooooll::lxxxxxxxxxxx|
|........ckkkOkk,.........'..',;::::cllodxxkOO000OOOkOkO0dlloooooooolll::lxxxdddddddd|
|........ckkkOkx,.............'',;:cclodxkOO0000OxddxkO00dlloooooooolll::lxxdooxxdddd|
|........ckkkOkk'................',;clodxdxkOkxxoc::dO000o:looooooollll::ldxdddkkkddd|
|........ckkkOkx'..............'....,:loollllc:;,,;lk00K00l';;;:llllllc::odxdddkkkxdd|
|........ckkkkkx' ...  ........''....'',,'''',,:oxO0000K0o.......',:::;;ldddodkkkxdx|
|........ckkkkkx.    ...... .',,,''',;;:clodkkOOO00000o'...............;cl::cloood|
|.... ...ckkkkkx.   ....  .',,;;;,,;:codxkkOO000Oxc,............... ............|
|:... ..:l:;,,'.        ...',,,,;;clodddolc;'.................  ..........|
|;.   ..                .............................   .........|
|'.    .                ............... ...........   .... ....|
|.    .               ................. ..... .....   ...   .|
|     ..  .       ..     ...................... ....   ...  . |
| .  .. ..  . . .      ...     ....................  ... .  ...  . |
+------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
|...............................................    ......|
|...........................................      .....|
|.......................,'.,,,'.'';;;l:'',,..      .....|
|.............. .....;,:dkk0K0OOdxOOOx:';''...     .....|
|............... .,xxOxk0KNNXNNNNXXNKK0kxllo,;..    .....|
|......... ....'':odxx0KKXXNNWWNNNNNXXXXKkxk:...    .....|
|.........   ..':cdk0KKO0KXXNNNNNNNNNXKXKKKko.....   ....|
|...      .,'dlodkKXXK0KXNNNNNNNNXXK0kk0N0d;..   ....|
|.       ..okoldxkO000OKKKKKX0K00kkkkcok0Ok;..   ...|
|      ..':ol:dxxkkO0OkxOO000doodddodl;xOxxxl:.   ..|
|     .'lx0dc;;:oxxxolc:clddoc;;:ccl:c:,;lO0dko,.   .|
|      ::O00xd:cldoc;,,,;:ccc;,'',;;;;;;;,:OOccd;.   .|
|     ..O0kl:;llcc:,'',,,,'''''',,,;;:,.':ok,;oc'.   .|
|    . .kkxc.'ccc:;;'...........,;cc::,..,okkko,..   .|
|    .. ,k0kl..;::;;,,.........';;;:::lc. 'oOO0k'..   |
|     .ox0x' .llXXXdxo:'.....';lXXXc;',' .x00OO:,.   |
|     'dxKl .clcXXXX0KOd:...,lkxXXXold:,. ,OkkOkx.   |
|     ..l,; ;lxxXXXclkxkd;.'c::lXXX:,::;. kdxxl,;.   |
|     .;dc. .;;::;,,,;;cco;',:::;;;,''''''. oOxdd.    |
|     .'cl' .',;,,''',;:co:.';:;,''...'''.. ;ddld.    |
|     ..c. .,,,'''.',:lo:'';c;'.....'''.. 'lkc:.    |
|      .d. .,;;;''...'cll:..';c'....''''....lOc.    |
|      ':c .,,;;,'...'lcOl''dd,,....''''...;c;,     |
|      .c. ';:;,'..''cocc:,;::'.....'''''.;,.     |
|        ':;;,',,,,,'..,...'''.....',,'.'..     |
|        .::;,,;;,,;;;;,,''..'''...','.       |
|         ':;',';lLASSETHEBOSS0o;..''..       |
|         .;''',:cllcc::::;,'......'.        |
|          .'',,,;,''''.............        |
|          ...,,,,,''............',.        |
|          .:,.',,,''...........',,.        |
|          .:c:,'',''......''''''''.        |
|          .:::cc;,,,,,,,,,''''......        |
|          .;;;:cc:;;,,,''''''........',.      |
|       '..  .,,,,;;;,,''''..............'      |
|       ..''..','..'','''...............''.      |
|      ...';::;,'....'....................    ......|
|       ...;c;,''......................     .....|
|         ..,;::;'.................       ....|
|           ..,;,,;:ccc:;,....         ...|
|                              .|
|                              .|
+------------------------------------------------------------+

Programming an IRC bot in Python

Download this http://pypi.python.org/pypi/irc

#! /usr/bin/env python

"""
HelloBot
"""

import irc.bot
from time import sleep

class Bot (irc.bot.SingleServerIRCBot):
  def __init__(self, server, channel, nickname, port=6667):
    irc.bot.SingleServerIRCBot.__init__(self, [(server, port)], nickname, nickname)
    self.channel = channel

  def on_nicknameinuse(self, c, e):
    c.nick(c.get_nickname() + "_")

  def on_welcome(self, c, e):
    c.join(self.channel)

  def on_privmsg(self, c, e):
    sleep(2)
    c.privmsg(e.source.nick, "I don't speak privately")

  def on_pubmsg(self, c, e):
    msg = e.arguments[0]
    print msg
    sleep(2)
    c.privmsg(self.channel, "you said:" + msg)

#############################################
# Standard code to start the bot
#############################################

def main():
  import sys
  if not len(sys.argv) >= 3 :
    print "Usage: testbot server[:port] channel nickname"
    sys.exit(1)

  s = sys.argv[1].split(":", 1)
  server = s[0]
  if len(s) == 2:
    try:
      port = int(s[1])
    except ValueError:
      print "Error: Erroneous port."
      sys.exit(1)
  else:
    port = 6667

  channel = sys.argv[2]

  nickname = sys.argv[3]
  bot = Bot(server, channel, nickname, port)
  bot.start()

if __name__ == "__main__":
  main()

LInks