Internet Relay Chat

From Media Design: Networked & Lens-Based wiki
(Redirected from IRC)
Jump to navigation Jump to search

wikipedia:Internet Relay Chat

Servers

As free software, anyone can download and run IRC server. In addition, there are many public IRC servers where you can create your own channels.

Public IRC: http://quakenet.org, http://freenode.net

Clients

IRC Clients

 • Pidgin

Browser Plugins

Web IRC Interfaces

 • [Kiwi IRC] a free javascript/web based IRC client
<Derp>  _____ _____ ______ _______  ________     __   _____ _______ 
<Derp> | __ \_  _| ____|__  __| |___ /\ \    / /\  | __ \__  __|
<Derp> | |__) || | | |__   | |    / / \ \ /\ / / \ | |__) | | |  
<Derp> | ___/ | | | __|  | |   / /  \ \/ \/ / /\ \ | _ / | |  
<Derp> | |  _| |_| |____  | |   / /__  \ /\ / ____ \| | \ \ | |  
<Derp> |_|  |_____|______| |_|  /_____|  \/ \/_/  \_\_| \_\ |_|  
<Derp> __ ___ ___ ___  __     _ __ ___ 
<Derp> )_) ) )_  )   / \ X / /_) )_) ) 
<Derp> / _(_ (__ (   /_ \/ \/ / / / \ (  

<Derp> o--o o-O-o o--o o-O-o   o---o o    o  O o--o o-O-o 
<Derp> |  |  |  |   |     / |    | / \ |  |  |  
<Derp> O--o  |  O-o  |    -O- o  o  o o---oO-Oo  |  
<Derp> |    |  |   |    /   \ / \ / |  || \  |  
<mennomarlon> ..
<Derp> o   o-O-o o--o  o    o---o  o  o  o  oo  o  o  
<source>

== Using in python ==

* [http://pypi.python.org/pypi/irc irc] library for python

=== Creating a bot in python ===
<source lang="python">
...

ASCII Art Inspirations

<joak> ok
<DerKaizer>            o     _    _      _
<DerKaizer>      _o    /\_   _ \\o   (_)\__/o   (_)
<DerKaizer>     _< \_   _>(_)  (_)/<_    \_| \   _|/' \/
<DerKaizer>     (_)>(_)  (_)      (_)   (_)    (_)' _\o_
<Derp> ▄██████████████▄▐█▄▄▄▄█▌
<Derp> ██████▌▄▌▄▐▐▌███▌▀▀██▀▀
<Derp> ████▄█▌▄▌▄▐▐▌▀███▄▄█▌
<Derp> ▄▄▄▄▄██████████████▀
+------------------------------------------------------------------------------------+
|.........lolollccllllllcccccc::;;;;;;:cclc:::::::::::::::::::::::::ccccccccccccccccl|
|.........lolool,...'',;:cccllcccc::;,'..''''',,;:::::::::::::::::cccccccccccccccllll|
|.........lolool,............',;;,''........... ...';::::::::::ccccccccccccccclllllll|
|.........looooo;......................................',;:::ccccccccccccccllllllllll|
|........'loodoo;...................................... .;:cccccccccccclllllllllllll|
|........'ododdo;........................'''..............,;:cccccccccclllcccccccccc:|
|........'ododdo;....................''.',;'............. ..'';:cccccllccc:;:ccccccc:|
|........'ododdd;..................'''',;:c:,.....',;;,.........;ccllccc:ccc:ccccllll|
|........'oddddd;.................''',,;:cc:,',:::ccc:;,'.......';cclccc::looodoooddd|
|........,dddxdd;.............''.',,,;;;:clc:;cddxxxxxxl;'... ..,:cllccc:;loddddddddd|
|........,dxdxxd:......... ..'''.',::cldxxxxdld00KK00Od:;:;''..',:clcccc:;ldddooooooo|
|........,dxdxxd:...... ...,,'''';cloddxxkkkOOk0KKK0Oxxdddolc;;:;:cllccc::ldoolodooll|
|........;xxxxxx:'..... ..;;,''',coodxxxxkkOO0K00KKKKKK0OOkdc;,,,,:llccc::lddoloxxl'.|
|........;xxxxxx:..... .;;,,''':oddxxxxxkkOO00KKKKKKKKK0Oxo;,'...':llcc::oddoldxko..|
|........;xxxkxx:.... .,;;;''.,ldxxxxddxxkOOO0000KKKK000ko:,''....,clcc::odddodkko..|
|........;xxxkxx:.... .;;;;''.;clooddoodddxkkO0000KKK000Oo,'......,llcc::odddodkkl..|
|........:xxxkkx:...  .,,'....'';;:lddooc::ccccldxk000000k:'..',..clllc::odddodkko..|
|........:xkxkkx:.'.. .'''......',,;lxkkdlc:;;,,;:ldkO0000d,..cxocllllc:cddddodkkl..|
|........:xkxkkx:.... .;;'','',,;;;;cdO0Okxocc::cloodk0K00x:,'lddollllc:cddddoxkkl..|
|........:kkkkkk:......';:::cccccc::;:oO000OOkxdxkO0KXXKKK0Ooc::oxollllc:cddddoxkkl..|
|........:kkkkkk:.'....':::clooooc::;:ok00KK00OOO000KKXKKK00xol:cdollllc:cddddoxkkc..|
|........:kkkkkk:.'.....;:cllooolc:;;cdk0000OkkOOO00KKKKKK0Okdoclclolllc:cdxddoxkkc..|
|........:kkkkkk:.'.....,::cllllc:;;:ldkK0000xdodxkO0KKKKK00kxdlcclolllc:cdxddoxkkc..|
|........:kkkOkk;.''....'::cccc::;;,,cloxxxkOOkxlcldkO00K000kdl:cloolllc:ldxddoxkk:..|
|........:kkkOkk:.''..'..;::::;::;,,',;:ldxxxxxxxoc;ldk00000oc::loooollc:ldxddoxOk:..|
|........:kkkkkk:.''..'..,::c;'',,,,,;clolodxxkxolocodkO000xlcclooooollc:ldxddoxxdlll|
|........:kkkOkk;..'.....';:c:;;,,',,;::clllooddxOkxOOOO00koooooooooollc:lxxxdddddddd|
|........ckkkOkk;...'.....';:clc::,,,;:clodxkO000OOkOOOOOkoooooooooooll::lxxxxxxxxxxx|
|........ckkkOkk,...'.....'',;:::::;;:cclodxO0000OOOOOOOOxlooooooooooll::lxxxxxxxxxxx|
|........ckkkOkk,.........'..',;::::cllodxxkOO000OOOkOkO0dlloooooooolll::lxxxdddddddd|
|........ckkkOkx,.............'',;:cclodxkOO0000OxddxkO00dlloooooooolll::lxxdooxxdddd|
|........ckkkOkk'................',;clodxdxkOkxxoc::dO000o:looooooollll::ldxdddkkkddd|
|........ckkkOkx'..............'....,:loollllc:;,,;lk00K00l';;;:llllllc::odxdddkkkxdd|
|........ckkkkkx' ...  ........''....'',,'''',,:oxO0000K0o.......',:::;;ldddodkkkxdx|
|........ckkkkkx.    ...... .',,,''',;;:clodkkOOO00000o'...............;cl::cloood|
|.... ...ckkkkkx.   ....  .',,;;;,,;:codxkkOO000Oxc,............... ............|
|:... ..:l:;,,'.        ...',,,,;;clodddolc;'.................  ..........|
|;.   ..                .............................   .........|
|'.    .                ............... ...........   .... ....|
|.    .               ................. ..... .....   ...   .|
|     ..  .       ..     ...................... ....   ...  . |
| .  .. ..  . . .      ...     ....................  ... .  ...  . |
+------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
|...............................................    ......|
|...........................................      .....|
|.......................,'.,,,'.'';;;l:'',,..      .....|
|.............. .....;,:dkk0K0OOdxOOOx:';''...     .....|
|............... .,xxOxk0KNNXNNNNXXNKK0kxllo,;..    .....|
|......... ....'':odxx0KKXXNNWWNNNNNXXXXKkxk:...    .....|
|.........   ..':cdk0KKO0KXXNNNNNNNNNXKXKKKko.....   ....|
|...      .,'dlodkKXXK0KXNNNNNNNNXXK0kk0N0d;..   ....|
|.       ..okoldxkO000OKKKKKX0K00kkkkcok0Ok;..   ...|
|      ..':ol:dxxkkO0OkxOO000doodddodl;xOxxxl:.   ..|
|     .'lx0dc;;:oxxxolc:clddoc;;:ccl:c:,;lO0dko,.   .|
|     ::O00xd:cldoc;,,,;:ccc;,'',;;;;;;;,:OOccd;.   .|
|     ..O0kl:;llcc:,'',,,,'''''',,,;;:,.':ok,;oc'.   .|
|    . .kkxc.'ccc:;;'...........,;cc::,..,okkko,..   .|
|    .. ,k0kl..;::;;,,.........';;;:::lc. 'oOO0k'..   |
|     .ox0x' .llXXXdxo:'.....';lXXXc;',' .x00OO:,.   |
|     'dxKl .clcXXXX0KOd:...,lkxXXXold:,. ,OkkOkx.   |
|     ..l,; ;lxxXXXclkxkd;.'c::lXXX:,::;. kdxxl,;.   |
|     .;dc. .;;::;,,,;;cco;',:::;;;,''''''. oOxdd.    |
|     .'cl' .',;,,''',;:co:.';:;,''...'''.. ;ddld.    |
|     ..c. .,,,'''.',:lo:'';c;'.....'''.. 'lkc:.    |
|      .d. .,;;;''...'cll:..';c'....''''....lOc.    |
|      ':c .,,;;,'...'lcOl''dd,,....''''...;c;,     |
|      .c. ';:;,'..''cocc:,;::'.....'''''.;,.     |
|        ':;;,',,,,,'..,...'''.....',,'.'..     |
|        .::;,,;;,,;;;;,,''..'''...','.       |
|         ':;',';lLASSETHEBOSS0o;..''..       |
|         .;''',:cllcc::::;,'......'.        |
|          .'',,,;,''''.............        |
|          ...,,,,,''............',.        |
|          .:,.',,,''...........',,.        |
|          .:c:,'',''......''''''''.        |
|          .:::cc;,,,,,,,,,''''......        |
|          .;;;:cc:;;,,,''''''........',.      |
|       '..  .,,,,;;;,,''''..............'      |
|       ..''..','..'','''...............''.      |
|      ...';::;,'....'....................    ......|
|       ...;c;,''......................     .....|
|         ..,;::;'.................       ....|
|           ..,;,,;:ccc:;,....         ...|
|                              .|
|                              .|
+------------------------------------------------------------+

Programming an IRC bot in Python

Download this http://pypi.python.org/pypi/irc

#! /usr/bin/env python

"""
HelloBot
"""

import irc.bot
from time import sleep

class Bot (irc.bot.SingleServerIRCBot):
  def __init__(self, server, channel, nickname, port=6667):
    irc.bot.SingleServerIRCBot.__init__(self, [(server, port)], nickname, nickname)
    self.channel = channel

  def on_nicknameinuse(self, c, e):
    c.nick(c.get_nickname() + "_")

  def on_welcome(self, c, e):
    c.join(self.channel)

  def on_privmsg(self, c, e):
    sleep(2)
    c.privmsg(e.source.nick, "I don't speak privately")

  def on_pubmsg(self, c, e):
    msg = e.arguments[0]
    print msg
    sleep(2)
    c.privmsg(self.channel, "you said:" + msg)

#############################################
# Standard code to start the bot
#############################################

def main():
  import sys
  if not len(sys.argv) >= 3 :
    print "Usage: testbot server[:port] channel nickname"
    sys.exit(1)

  s = sys.argv[1].split(":", 1)
  server = s[0]
  if len(s) == 2:
    try:
      port = int(s[1])
    except ValueError:
      print "Error: Erroneous port."
      sys.exit(1)
  else:
    port = 6667

  channel = sys.argv[2]

  nickname = sys.argv[3]
  bot = Bot(server, channel, nickname, port)
  bot.start()

if __name__ == "__main__":
  main()

LInks