Calendars:Fine Art Calendar/Fine Art Calendar/31-03-2021 -Event 1: Difference between revisions

From Fine Art Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 3: Line 3:
*13.00 break
*13.00 break
*14.00 Xiaofeini
*14.00 Xiaofeini
*15.00
*15.00 María José
*16.00 Junghun
*16.00 Junghun


reserve: 1.2.3
reserve: 1.2.3

Revision as of 17:22, 18 February 2021

STUDIO VISITS LIESBETH BIK

  • 13.00 break
  • 14.00 Xiaofeini
  • 15.00 María José
  • 16.00 Junghun

reserve: 1.2.3